OFFERTE

Voor een offerte op maat kunt u het beste een e-mail sturen naar info@franedvertaling.nl met de te vertalen tekst (het liefst in Word-formaat). U ontvangt vervolgens een offerte met een woordtarief gebaseerd op het vakgebied en de lengte van de tekst. Voor opdrachten kleiner dan 200 woorden geldt een minimumtarief van € 30,00 exclusief btw per opdracht.

Op al onze offertes en vertalingen zijn de Algemene Voorwaarden van Franed Vertaling van toepassing.